تبلیغات
انجمن علمی دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد - سایت های نشریات قرآنی


سایت های نشریات قرآنی

http://www.noormags.com/view/fa/default

نورمگز: تمامی مجلات کشور

http://quran-journal.com/orientalist/index.php?lang=fa

مجلۀ تخصصی قرآن­پژوهی خاورشناسان

http://www.magiran.com/index.asp

مگ ایران: بانک اطلاعات نشریات کشور

http://paper.razavi.ac.ir/index.php/quran/index

آموزه­های قرآنی

http://jm.um.ac.ir/index.php/Quran/index

علوم قرآن و حدیث

http://quran.journals.pnu.ac.ir

تفسیر و زبان قرآن

http://journals.alzahra.ac.ir/tqh/page.php?slc_lang=fa&sid=1&slct_pg_id=-2

 

تحقیقات علوم قرآن و حدیث:

http://paq.araku.ac.ir

 

پژوهش­های ادبی- قرآنی

http://s-hadith.kashanu.ac.ir/index.php

 

حدیث­پژوهی

http://nashriyat.ir

سایت نشریات پژوهشگاه امام خمینی (ره

http://fa.safinahmagazine.ir

سفینه مگزین: فصلنامه­ی  تخصصی قرآن و حدیث

هدایت به بالای صفحه