تبلیغات
انجمن علمی دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد - دایره المعارفها


دایره المعارفها

مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

http://www.cgie.org.ir

اسلامیک فقه: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر طبق مذهب اهل بیت (علیهم السلام):

http://www.islamicfeqh.com

دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی (شامل مشاهده، بارگزاری، خواندن مقاله):

http://portal.nlai.ir/daka/default.aspx

طهور دانش: دایره المعارف طهور (دایره المعارف جامع و بزرگ، شامل بر مباحث اصلی دینی):

http://www.tahoordanesh.com


هدایت به بالای صفحه