تبلیغات
انجمن علمی دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد - پژوهشگاه­ها


پژوهشگاه­ها

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (شامل متن پایان­نامه­های ارشد و دکتری

http://www.irandoc.ac.ir

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

http://www.ensani.ir

تسنیم: پژوشکدۀ قرآن و عترت (وابسته به دانشگاه آزاد) و مجلۀ علمی پژوهشی صحیفۀ مبین

http://tasnim.ir

بنیاد پژوهش­های اسلامی آستان قدی رضوی

http://www.islamic-rf.net/portal/home

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

http://www.rihu.ac.ir

قرآن­پژوهان شمال (وابسته به موسسۀ فرهنگی قرآن و عترت)

http://www.qpsh.ir/home

ایسکا: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

http://www.isca.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی

http://www.iict.ac.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=1215

قرآن استادیز: پایگاه تحقیقاتی القرآن (وابسته به موسسه ی تحقیقات و نشر معارف اهل البیت(ع

http://www.quranstudies.ir

هدایت به بالای صفحه