می گویند زیبایی، آدرس خانه خداست و حسین یعنی زیبا که از حسن و زیبایی صادر می شود. اگر زیبایی با آزادگی ممزوج شود، تندیسی جاودان خواهد ساخت که نظیری برای آن نتوان یافت.

در این گلگشت می خواهیم درباره کسی بگوییم که به قول عقاد پیامبرش او را"سرور جوانان بهشتی" نامید؛ او را به"پسر من" خطاب می کرد و درباره اش می فرمود:" آیا نمی دانی که گریه اش مرا می آزارد."

عظمت واقعه عاشورا و قهرمانانش چنان است که بسیاری از متکران جهان آن را ستوده، درباره اش سخنان نغز گفته اند. با توجه به حوصله این نوشتار توجه به نمونه هایی از آن سودمند می نماید

کاپیتان هانیبلت

آن شب(شب عاشورا) هنگامی که آتش اردوها در اطراف او در بیابان برق می زد، پیروان خویش را به اطراف خود جمع کرد و طی یک سخنرانی طولانی و قلب نواز با آنها سخن گفت و بیعت خود را از آنها برداشت؛ آنها را از اتفاقات صبح فردا آگاه کرد و فرمود: یقینا قتل عام انجام خواهد شد و کسانی که با من بمانند یقینا شهید خواهند شد. سپس عمل بسیار زیبایی انجام داد که نشانه آگاهی کامل او از ضعف بشری و قدرت روح فداکاری وی و علامت قلب رئوف آن بزرگوار بود.

تمام چراغ های اردو را خاموش کرد و سپس به پیروان خود گفت: هرکسی که جرات و قلب ایستادگی و شهادت را در خود نمی بیند، در تاریکی به طور ناشناس و بدون خجلت برود. صبح روز عاشورا، در حالی که ابرهای ارغوانی در آسمان شرق جمع می د، تمام یاران آن شب با ایمان دور امام را گرفتند و همگی آماده مرگ و شهادت بودند.

جرح جرداق(مسیحی)

فرق علی علیه السلام با معاویه این است که اصحاب معاویه فریفته جاه و زر و زور، مقام ومنصب بودند، ولی یاران امام علی علیه السلام فریفته اخلاق و فضیلت و کرامت او شدند و نمونه آن در اصحاب فرزندانش پدیدار بود که وقتی یزید مردم را تشویق به قتل امام حسین علیه السلام و مامور به خونریزی می کرد، یاران یزید می گفتند:" کم تهب لنا؛ یعنی چه قدر و چه مبلغ می دهی تا او را بکشیم" اما انصار امام حسین علیه السلام به او می گفتند:"یا حسین نموت معک؛ ما با تو هستیم و با تو می میریم." از جمله"حبیب"-این پیر حافظ قرآن- به امام سین علیه السلام در شب عاشورا گفت: اگر هفتاد بار کشته شویم، سوزانده شویم و پراکنده شویم و سپس جمع شویم و از نو زنده شویم، باز می خواهیم در رکاب تو جنگ کنیم و کشته شویم.

ونستان(آمریکایی)

تا وفتی مسلمانان مثلث جاودانه ای چون: قرآن که تلاوت شود و پیام هایش پیروی گرددند، کعبه ای که قصد شود و ایجاد همدلی و وحدت کند و حسینی که یاد شود و از او الهام گرفته شود دارند، هیچ کسی قدرت نفوذ و تسلط کامل بر آنها را نخواهد داشت.

عباس محمد عقاد(مصری)

جنبش امام حسین علیه السلام و رفتن او از مکه به سوی کشور عراق حرکتی نیست که با سنجش حوادث امروز و با پیش آمدهای روزانه معمولی به آسانی بتوان در آن قضاوت کرد؛ زیرا جنبش امام حسین علیه السلام یکی از بی نظیرترین جنبش های تاریخی است که تاکنون در زمینه دعوتهای دینی و یا نهضت های سیاسی پدیدار شده است.

ماربین(آلمانی)

امام حسین بن علی علیه السلام که از دختر محبوب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه سلام الله علیها متولد شد، تنها کسی است که در چهارده قرن پیش در برابر حکومت جور وظلم قد علم کرد...موضوعی را که نمی توان نادیده گرفت این است که حسین علیه السلام اول شخص سیاستمداری بود که تا به امروز احدی چنین شیاست موثری اختیار ننموده است. حسین علیه السلام به شعار همیشگی خود می گفت: من در راه حق و حقیقت کشته می شوم و دست به ناحق نخواهم داد.

علامه علائلی(نویسنده مصری)

تاریخ هر ملتی واقعا تاریخ بزرگان آن است. پس هر ملتی که رجال بزرگ ندارد تاریخ سترگ ندارد یا اصلا تاریخش شایسته نگارش نیست؛ و ما چون حسین علیه السلام را میان رجال تاریخ داریم نه تنها بزرگواری را مانند رجال تاریخی دیگر در نظر داریم، بلکه بزرگترین رجال تاریخ است که همه را کوچک کرده و شخصیت خود را سرمقاله همه آنان پدید آورده و این عجیب نیست؛ زیرا همه مردان عالم را که تاریخ شناخته، عمر خود را در تحصیل مجد و بزرگواری زمین صرف کرده اند؛ ولی حسین علیه السلام مجد آسمان را طلبید و جان خود را فدای آن کرد.

دکتر طه حسین(مصری)

ابن زیاد چنان می پنداشت که با کشتن حسین علیه السلام فتنه را ریشه کن و شیعه را نومید خواهد شاخت و به این ترتیب آنان را وادار خواهد کرد که دست از آرزوها بشویند و به آنچه ناچار باید به آن گردن نهند سر فرود آوردند. ابن زیاد فتنه را گداخته تر کرد و کار بد او کارهای بد دیگران را سبب شد و خون های ریخته شده و شکنجه هایی که به کودکان و زنان داده شد همه برخلاف آنچه ابن زیاد می خواست نتیجه به بار آورد.
دسته بندی : مناسبتی ,