این کتاب به تحلیل و بررسی علل پیدایش تشیع و سیر تکوینی آن در اسلام پرداخته است. در این کتاب کوشش شده تا عقاید، گرایش ها و روندهای نخستین که به تشیع در اسلام منش و ویژگی ممتازی داده، پی گیری و بازسازی شود. چون این عوامل همگی بر حول مسئله رهبری دینی متمرکز می شود، بحث این کتاب تا حد زیادی بر پاسخ این مسئله از دیدگاه تشیع دور می زند و ریشه های آنرا در میان مسلمانان نخستین تا زمان امامت امام جعفر صادق(ع) بررسی شده است...
تالیف: دکتر سید حسین محمد جعفری
ترجمه: دکتر سید محمد تقی آیت اللهی
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

این کتاب مشتمل بر 11 فصل می باشد که عبارت اند از:
مفاهیم اساسی
سقیفه؛ آغاز دسیسه ها
امام علی و شیخین
نوشکوفایی نهضت تشیع
کوفه: پایگاه فعالیت شیعیان
صلح امام حسن(ع)
شهادت امام حسین(ع)
بازتاب واقعه کربلا
تلاش در راه حقانیت
امام جعفر صادق
آئین امامتبرچسب ها : تشیع ,  تاریخ ,  جعفری ,  آیت اللهی , 

دسته بندی : معرفی کتاب ,  شیعه شناسی ,