طبقه بندی تفاسیر شیعه براساس روش های تفسیری

نویسنده :علی محمدی یدک(پژوهشگر حوزه علمیه قم)

اشاره:

روش شناسی در هر علمی تعریف ویژه همان علم را می­طلبد­. بر این اساس روش شناسی در دانش تفسیر نیز دارای تعریف خاصی است وبا آنچه در سایر رشته های علمی مطرح است، تفاوت خواهد داشت از میان تعریف­های ارائه شده از روش تفسیر شاید بتوان بر این روش تفسیر تأکید بیشتری ورزید :« روش تفسیری­، استناد به منابعی است که مفسر در تفسیر قرآن به کار می برد.» از روش تفسیری به راهی که مفسر در تفسیر قرآن می پیماید »نیز می توان یاد کرد. بر پایه این دو تعریف، منبع وراهی که مفسر در تفسیر قرآن برمی گزیند، روش تفسیری او به شمار می آید، بدین ترتیب چنانچه مفسر در تفسیر قرآن از خود قرآن استعانت بجوید­، روش تفسیری قرآن به قرآن به کار بسته است.اگر با تکیه بر منبع روایت به سراغ تفسیر برود «روش تفسیرروایی»را برگزیده است. همین طور است اگر با منابع دیگری نظیر عقل، علم، عرفان به تفسیر بپردازد؛ میراث تفسیری شیعه را می توان از نظر روش شناسی تفسیری نگریست و آن را بر اساس روش هایی که مفسران به کار گرفته اند مطالعه کرد.مقاله حاظر در مقام داوری درباره این روش ها نیست، بلکه به دنبال ارائه ی گزارشی از روش های به کاررفته در تفاسیر شیعه است.

کلید واژگان: تفسیر،تفسیر شیعی،روش تفسیری تفاسیر شیعه، طبقه بندی تفاسیر.

محل نگهداری: فصلنامه هفت آسمان-شماره 49 -بهار 1390 -مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب

برای دانلود مقاله لطفا اینجا کلیک کنید.