به اطلاع همه دانشجویان رشته علوم قرآن و معارف اسلامی می رساند انجمن علمی جلسه دوم از کارگاره مدیریت زمان  با تدریس استاد محترم خانم دکتر حسینی در مورخ1394/9/3روز سه شنبه ساعت 8:5در سالن  شیخ طوسی برگزار خواهد کرد . لذا از همه عزیزان دعوت می شود در این کارگاه شرکت نمایند.