کارگاه مدیریت زمان

جلسه دوم کارگاه مدیرت زمان در روز چهار شنبه 4  آذر ماه در سالن شیخ طوسی با شرکت چندی از دانشجویان کارشناسی برگزار شد.

دکتر حسینی با مرور مباحث قبلی که بیان سفارش های قرآنی ودینی درباره اهمیت دادن به زمان بود و اینکه مؤمن باید در لحظه زندگی کند و با اولویت بندی کارها که مهم ترین آنها وظایف دینی وانس با قرآن شمرده می شود؛ اهداف بلند مدت وکوتاه مدت را تا دقیقه محاسبه کند.در پایان برنامه با نگاه به این که به کدام برنامه رسیده واز کدام باز مانده است برای بقیه امور برنامه ریزی کند. در چارچوب اهداف دنیوی واخروی می توان از فرورفتن میخ بهانه بر روی هر دیواری جلوگیری کرد.یکی از نکات کلیدی برای اجرای هر چه بهتر برنامه ،نوشتن شعارها وجملات کوتاه مفید اما پر محتوا در برابر چشم است که با نگاه کردن به آن از اهداف باز نمانیم.

دکتر حسینی در پایان از سارقان زمان نام برد واینکه چگونه عده ای زمان را از دستان شما در می آورند،یکی از این سارقان افرادی هستند که می خواهندوقت خود را با صحبت کردن بیهوده با شما پر کنند وشبکه های اجتماعی وپیام های بازرگانی و...

از دانشجویانی که متقاضی تهیه ی سی دی کارگاه مدیریت زمان به همراه پاورپوینت استاد هستند خواهشمندیم به انجمن علمی دانشگاه تربیت مدرس قرآن مشهد مراجعه فرمایند.