جهنم از همین زندگی دنیا هم کافران را احاطه کرده و فقط برای پس از مرگ ودر آخرت نیست !


عنکبوت


یَسْتَعْجِلُونَکَ بِالْعَذابِ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحیطَةٌ بِالْکافِرینَ
چقدر نادانند که از تو مى خواهند در آوردنِ عذاب براى آنان، شتاب کنى! قطعاً دوزخ کافران را احاطه خواهد کرد;
از تو عذاب زودرس مى طلبند نمى دانند که جهنم کافران را از هر سو احاطه کرده است (المیزان )
بنظر می رسد ترجمه تفسیر گرانقدرالمیزان دقیق تر باشد و جهنم در همین زندگی دنیا هم کافران را احاطه کرده باشد و فقط برای پس از مرگ ودر آخرت نباشد !
چرا که در تعبیری ، یکی از بزرگان ( امام خمینی ) می فرمودند : جهنم متن همین دنیاست و صراط مستقیم کوتاه ترین و امن ترین راهی است که انسان می تواند از این جهنم عبور کرده و خلاص گردد و به بهشت و قرب الله نائل گردد .
البته در تعابیری نیز پل صراط را که از لبه شمشیر تیز تر و از مویی باریک تر است و حکایت از مرز باریک و دقیق بین حق و باطل دارد ، فرموده اند از بالای جهنم عبور می نماید و در زیر آن و در دوطرف ، آتش شعله می کشد و مؤمن به سرعت و با امنیت از آن عبور و به جوار حق تعالی می رسد .
و تعبیر بنده نیز این است که جهان مانند فضای بین دو خط موازی می باشد و هر یک از انسان ها در یکی از بینهایت نقاط روی یکی از این دو خط که یکی مرز ورود و دیگری مرز خروج می باشد قرار دارند و به همین خاطر نیز در انتهای همین سوره می فرماید وَ الَّذینَ جاهَدُوا فینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا ، یعنی کسانی که در راه ما مجاهده نمایند ما آنها را به راه هایمان هدایت می نماییم زیرا به تعداد انسان ها که بیشمار می باشند نقطه روی مرز ورود و خط مستقیم عمود بر آن دو خط موازی وجود دارد که همان سبیل یا صراط مستقیم و کوتاه ترین راه برای عبور از متن جهنم که فضای بین دو خط موازی فرض گردید می باشد .
پس با این تعابیر جهنم از همین زندگی دنیا هم کافران را احاطه کرده و فقط برای پس از مرگ ودر آخرت نیست !


منبع:  
tadabbor.org