بسمه تعالی

متن سخنرانی آقای سلمان نژاد(دانشجوی دکتری)

ماهیّت وساختار رشته ی علوم قرآنی

با عنایت به این که در ترم گذشته جلسه­ ی آشنایی باماهیّت وساختار رشته علوم قرآن در دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد با حضور آقای سلمان نژاد برگزار شد. در صدد آن برآمدیم که متن سخنرانی ایشان را در اختیار علاقه مندان قرار دهیم. با همکاری عضو فعال انجمن جدید خانم زینب زواری که زحمت تایپ  سخنرانی را کشیدند وتهیه متن و ویرایش فایل که با بنده ی حقیر بود.امیدوارم تا کنون از مطالبی که در این سایت برای شما عزیزان تهیه کردم نهایت رضایت را داشه باشید و اگر قصوری بوده به بزرگواری خود ببخشید.این فایل آخرین فایلی است که از طرف انجمن علمی قبلی به حضورشما می رسد.

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.