1.ببخشید آقا؟؟؟
2.جانم؟؟؟
1.میخوام یه مقاله بنویسم...!
2.خب...؟!؟

1.میشه کمکم کنین؟؟؟
2.چرا که نه...!فایل زیرو دانلود کن و بخون بهت قول میدم بهترین مقاله روتحویل بدی...
1.وااااااااقعاااااااا؟!!!!!!!!!!!؟
2.بله
1.نه...!
2.ای بابا!میگم بله...!
1.چشم
دانلود نسخه اصول مقاله نویسی