مبانی و انواع پلورالیسم سیاسی


قرآن حقانیت طولی شرایع انبیای الهی را می پذیرد و همه آنها را در عصرخود اسلام می داند ؛ اما حقانیت عرضی ادیان معارض با اسلام را نمی پذیرد.
آیات قرآنی علاوه بر دلالت بر انحصار دین حق در اسلام و نفی پلورالیسم و تکثرگرایی دینی ، به صراحت با بعضی ازاصول و مبانی پلورالیسم ، مخالف است و آن را ابطال می کند.
وآیاتی در این زمینه وجود دارد .
یک . امکان رسیدن به حقیقت
آیاتی از قرآن با مبنای شکاکیت و نسبت گرایی و عدم امکان دستیابی به حقیقت که از مبانی و پیش فرض های پلورالیسمدینی است در تضاد وتقابل است که از دیدگاه قرآن به هیچ وجه شکاکیت در دین مورد پذیرش نیست  ورسیدن به حقیقت امکان پذیر است .آیات عبارت است از
1_آیاتی که شک ورزان را مورد سرزنش قرار می دهد 2_ آیاتی که ادله پیامبران را روشن و آشکر و تردید شکاکان را بی وجه معرفی می کند برای مثال (لا إکراه فی الدًینِ.... هیچ اکراهی در دین نیست؛ به درستی که راه هدایت از گمراهی ،روشن گردید.
دو. عدم قبول اسلام
این آیات با صراحت ،اسلام را تنها دین حق و صراط مستقیم معرفی می کند و عقاید پیروان سایر ادیان را باطل دانسته وآنان را به پیروی از اسلام دعوت می کند
وَ مَن یَبتَغِ غِیرَ الإسلامِ دِیناً فَلَن یُقبَلَ مِنهُ وَ هُوَ فِی الاَخِرَةَ مِنَ الخاسِرِینَ
و هرکس جز اسلام دین دیگرجوید ،هر گز از وی پذیرفته نشود و وی در آخرت از زیانکارن است ، البته اسلام همه پیامبران الهی را راهبر به سوی حقیقت دانسته و دین همه را اسلام می داند . بنابر این پیروی از پیامبران خدا، در عصر رسالتشان ، همان اسلام است و مصداق آن در زمان رسالت حضرت ختمی مرتبت ، پیروی از آیین حضرت محمد (ص) است.
سه. دین همه انسان ها
بسیاری از آیات قرآن ، همه انسان ها را مخاطب قرار داده و به دین اسلام دعوت نموده وقرآن .پیامبر اسلام را هادی همه انسان ها معرفی کرده است .
از جمله اینکه می فرماید (قُل یا أیُهَا الناسُ إنًی رَسُولُ اللًهِ ألَیکُم جَمیِعاً)
بگو: ای مردم ! من فرستاده خدا به سوی همه شما هستم.
قرآن مجید ، اهل کتاب را به اسلام راخونده و روی گردانی از آن را کفر و حق پوشی تلقی نموده وبه شدت از آن توبیخ میکند.

 http://ahdsyber.ir

 
برچسب ها : پلورالیسم ,  زهرا رضایی مقدم ,