کتاب«علوم قرآنی»
اثر آیت الله محمد هادى معرفت است و انتشار آن را مؤسسسه فرهنگى انتشاراتى التهمید بر عهده گرفته‌است.

این کتاب در 9 فصل نوشته شده‌است و عبارتند از:پدیده وحی ، نزول قرآن ، جمع و تالیف قرآن ، قرّاء و قرائات سبع ،
نسخ در قرآن ، محکم و متشابه ، وجوه و نظائر در قرآن ، اعجاز قرآن ، مصونیت قرآن از تحریف و هر فصل آن نیز
مشتمل نیز بر عناوین مربوطه می باشد.

در قسمت مقدمه این کتاب آمده است:
"...کتاب حاضر در حقیقت خلاصه و باز نویسی از 6 جلد اول کتاب « التمهید فی علوم القرآن » و نیز
کتاب « صیانة القرآن من التحریف » است . این باز نویسی به گونه ای انجام گرفته که متناسب با سطح عمومی
 در حوزه و مقطع کارشناسی در دانشگاه باشد .
البته برای سطوح بالاتر و استفاده محققین رجوع به مجلدات التمهید پیشنهاد می شود. ...."


انجمن علوم قرآن و حدیث qpardis.ir - کتاب علوم قرآنی اثر آیت الله معرفت ویژه موبایل(جاوا)