کارگاه بررسی روش‌های تدبر در قرآن از رهگذر واکاوی مفهوم قرآنی تدبر

با حضور آقایان مرتضی سلمان‌نژاد و محمدمهدی آجیلیان‌مافوق

که در این زمینه پایان نامه هایی مرتبط را به انجام رسانده‌اند، برگزار شد.


                                  4ecm_dscf1911.jpg

محورهای اصلی بحث: بررسی معنای لغوی تدبر، بررسی مفهوم اصطلاحی تدبر و مولفه های آن، با توجه به آیات قرآن و مروری بر روش‌های تدبری معاصر و زمینه‌های شکل‌گیری آنها بود. دغدغه اصلی این نشست، بررسی یکی از روشهای معاصر مطرح شده برای ارائه مفاهیم قرآنی و میزان ارتباط آن با آیات دعوت کننده به تدبر بود. نیز این نشست این سوال را پیش روی خود یافت که آموزش مفاهیم قرآنی به عموم مردم و دعوت آنها به تدبر، به چه مبانی و  روشهایی نیازمند است؟

                      

                                    04bn_dscf1875.jpg

                 skfj_۲۰۱۶۰۴۲۶_۱۵۵۶۰۰.jpg


                                 yw8k_dscf1964.jpgدر پایان از تمامی کسانی که برای برگزاری کارگاه مذکور همکاری کردند کمال تشکر و قدردانی را داریم ...