همزمان با اولین روز هفته پژوهش ، نشست تخصصی با عنوان «قرائت عاصم به روایت حفص ؛ از ابتدا تا اشتهار» ، در دانشکده علوم قرآنی مشهد برگزار شد.

دکتر شاهپسند عضو هیأت علمی دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد در این جلسه با بررسی زمینه ها و دلایل اشتهار قرائت عاصم به روایت حفص نسبت به دیگر قرائت های موجود گفت: در این زمینه سه فرضیه اصلی همچون برتری سند قرائت عاصم، مطابقت بیشتر اصول و فروع این روایت با فصاحت و نقش امپراتوری عثمانی وجود دارد. 

وی در ادامه این نشست تخصصی به بررسی هر یک از این فرضیه ها پرداخت و اظهار کرد : قرائت عاصم به روایات حفص، نسبت به بقیه قرائات از سند بهتری برخوردار بوده و با لهجه فصیح هماهنگی بیشتری دارد. با این حال، نمی توان نقش امپراتوری عثمانی در گسترش بیشتر آن را نادیده انگاشت.

عضو هیأت علمی دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد در پایان گفت: در این زمینه علاوه بر گزارش های مستقیم، داده هایی چون قرائت مضبوط در مصاحف کهن، قرائت محوری تفاسیر و ... نیز مورد توجه بوده است.دسته بندی : اخبار ,